Lääkejätteiden palautusohjeet

Tee ekoteko
– palauta lääkejätteet

Vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet luokitellaan ongelmajätteeksi ja väärin hävitettyinä ne voivat aiheuttaa vakavia ympäristöhaittoja. Tämän vuoksi lääkkeitä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana tai kaataa viemäriin, vaan ne tulee aina palauttaa apteekkiin.

 

TOIMI NÄIN:

  • Poista reseptilääkkeistä ohjeliput tietosuojan turvaamiseksi. Tyhjät pakkaukset ja pakkausselosteet voi lajitella jo kotona lasi-, paperinkeräys- tai sekajätteen joukkoon. Myös kosmeettiset valmisteet voi laittaa sekajätteeseen.
  • Palauta ulkopakkauksista poistetut irralliset tabletit ja kapselit apteekkiin läpinäkyvässä muovipussissa.
  • Nestemäiset lääkkeet, voiteet ja suihkeet voi palauttaa alkuperäisessä pakkauksessa omassa pussissaan.
  • Ruiskut, neulat, rokotteet sekä jodia sisältävät lääkkeet on ehdottomasti lajiteltava erilleen muusta jätteestä. Ruiskut ja neulat laitetaan niille osoitettuun keräysastiaan.
  • Elohopeaa sisältävät kuumemittarit on lajiteltava erilleen. Särkynyt mittari tulee palauttaa tiiviissä pakkauksessa.
  • Älä koskaan heitä lääkejätteitä varomattomasti sekajäteastiaan, josta ne voivat joutua esimerkiksi lasten ulottuville.

Annamme mielellämme lisätietoja lääkkeiden hävittämisestä.